เปิดท็อป 10 รัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้เข้าหลวงเยอะสุดรอบปี คอหวยซื้อไม่แผ่วดันกองสลากยืนหนึ่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566 ในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 149,600 ล้านบาท

โดย ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2566 ต่ำกว่าประมาณการสะสม 573 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจเข้าแผ่นดินส่วนใหญ่ มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากพบว่าสถิติการจำหน่ายลอตเตอรี่ยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยขายหมดเกลี้ยงทุกงวด งวดละ 100 ล้านใบ ขณะที่หน่วยงานนำส่งรายได้รองลงมา ได้แก่ บริษัท ปตทคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

สำหรับ 10 อันดับ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 32,729 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11,507ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 11,055 ล้านบาท

5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,637 ล้านบาท

6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5,075 ล้านบาท

7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,879 ล้านบาท

9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,731 ล้านบาท

8 การไฟฟ้านครหลวง 3,804 ล้านบาท

10 การประปานครหลวง 2,387 ล้านบาทคำพูดจาก ทดลองเล่น

11 อื่นๆ 8,828 ล้านบาท

 รวม 122,830 ล้านบาท

+++ หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ